Algemene Ledenvergadering

Beste leden, ouders/verzorgers van leden,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering 2018 van Hanze Gym Hattem.
Deze vindt plaats op woensdag 28 maart as. in De Open Poort, Veldhoeve 1 in Hattem. Vanaf 19.30 uur liggen de stukken ter inzage voor u klaar. De vergadering start om 20.00 uur. Deze agenda komt zo snel mogelijk op de website te staan (www.hanzegym.nl) onder [Nieuws] > [Verenigings-documenten]. Hier kunt u tevens de notulen vinden van de Algemene Ledenvergadering 2017.


Graag tot woensdag 28 maart!

Start Nieuws Algemene Ledenvergadering