Geschiedenis

Op 1 augustus 2014 is Hanze Gym Hattem opgericht uit een fusie van Gymnastiek Vereniging Hattem (GVH) en Christelijke sportvereniging "Plicht Roept Ons" (P.R.O.)

Geschiedenis Gymnastiek Vereniging Hattem:
Informatie volgt

Geschiedenis Christelijke sportvereniging "Plicht Roept Ons":
Door een aantal Hattemers werd het idee opgevat in verenigingsverband de stramme spieren soepel te maken en te houden. Op 25 oktober 1929 werd een vergadering uitgeschreven waarin in de oprichting van de Christelijke Gymnastiekvereniging Plicht Roept Ons een feit werd. Een belangrijk aandeel in de oprichting hadden ds. Karssen, de heer A. Visser, G. Rouw en G. Kers. In het oprichtingsjaar telde de vereniging 49 leden; 19 dames en 30 heren.

In 1930 was de contributie 5 cent per week.

Op 16 december 1935 werd er een commissie benoemd voor het zoeken van een naam voor de vereniging. Op de ledenvergadering van 8 juni 1936  kwamen er drie namen uit de bus, waaronder ‘Plicht Roept Ons’. De heer H. Veldkamp had deze naam uitgekozen met als achtergrond de plicht en de roeping onze lichamelijke welstand te onderhouden. Er werd besloten de vereniging voortaan ‘Plicht Roept Ons’ te noemen.

Dat alle begin moeilijk is, moest ook P.R.O. ervaren. De eerste oefeningen moesten gehouden worden in het gebouw achter de N.H. kerk en stonden onder leiding van de heer G. Rouw. Enkele jaren na de oprichting werd in 1932 tot hoofdleider benoemd de heer de Ridder uit Zwolle, nadat eerst nog de heer Nijhof een jaar had lesgegeven. De aspiranten bleven onder leiding van de heer G. Rouw. Samen hebben zij de vereniging tot 1941 geleid.

De verenging is ook de bakermat geweest van de voetbalvereniging Hatto-Heim. In het jaar 1936 werd er namelijk een christelijke voetbalafdeling opgericht onder de naam ‘Vitesse’. Deze was een onderafdeling van de gymnastiekvereniging. Later is deze afdeling een zelfstandige vereniging geworden en draagt momenteel de naam Sportvereniging Hatto-Heim.

In 1933 was het turnpeil zo ver gevorderd, dat men kon meedoen aan bonds- of gewestelijke wedstrijden. Er werd besloten aan te sluiten bij het Gelders-Overijssels Gewest van het N.C.G.V. In 1934 wisten de heren op een toogdag in Deventer de eerste prijs te behalen in de 2e graads oefeningen. Tot 1940 ging de vereniging elk jaar naar deze hoogtijdagen en zij behoorde altijd tot een van de besten.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest de vereniging zelfstandig weken, waardoor de prestaties terugliepen. Na de bevrijding werd de achterstand weer dubbel en dwars ingehaald.

Zo ging de vereniging in 1946 weer voor het eerst na de bevrijding naar de toogdag te Zutphen. De jongens A en de heren wisten een 1e prijs met lof te halen.

In 1946 telde verenging 250 leden. De jaren die volgden, waren goede jaren voor P.R.O. en onder leiding van de toenmalige directeur, de heer J.W. Liefers, ging het steeds crescendo. De herenafdeling werd echter steeds weer uitgedund door de militaire dienstplicht en uitzending naar het voormalig Indië. Toch wist deze afdeling zich te handhaven. In ditzelfde jaar heeft de vereniging haar eerste jubileumuitvoering gegeven in het gymnastieklokaal op een speciaal voor deze gelegenheid gebouwd toneel. Zij bestond toen 20 jaar. Hierna volgden er een aantal wisselende jaren. In mei 1954 gaf de vereniging een openlucht-jubileum-uitvoering in verband met het 25-jarig bestaan.

Het 35-jarig bestaan was aanleiding om een bijzondere uitvoering te geven en dat gebeurde in Zwolle. Het accent lag meer op het revue-karakter van de avond dan op gymnastiek. Het ging allereerst om feest en de feestelijke stemming en die was er. Er was de laatste vijf jaar intensief geturnd voor kring-, gewest- en bondswedstrijden. Er werden mooie successen geboekt, vooral door de leden van het de aspirant- en damesgroepen.

In januari 1956 werd er een volleybalafdeling opgericht onder de naam P.R.O. Op 13 juni van het jaar 1959 organiseerde de vereniging een kringmiddag en –avond ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan.

In 1953 werd de heer Lentink uit Kampen benoemd tot leider. Na 19 jaar trouwe dienst werd hij opgevolgd door de heer Stijf uit Wapenveld. De voorzitter, wijlen de heer A. Visser, heeft toentertijd zijn functie als voorzitter neergelegd, na 25 jaar de verenging te hebben gediend. Voor hem in de plaats werd de heer L. van Olst benoemd. In 1958 nam de heer G.J. Liefers het voorzitterschap over, vanaf 1969 hanteerde de heer T. Visser de voorzittershamer.

P.R.O werkte mee aan de opening van de Daendelshal en het afscheid van burgemeester Bijleveld. Er werd diverse malen deelgenomen aan de zeskampwedstrijden op Koninginnedag, herfstkleurentochten in Epe en korte uitvoeringen in ‘de Bongerd’. Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt was de uitvoering in de Daendelshal. Oud en jong verheugde zich hier elk jaar weer op.

Op 30 april 1979 mocht P.R.O. met 90 personen deelnemen aan het bloemen defilé ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Juliana op paleis Soestdijk.

In 1980 werd de eerste gehandicapten spelmiddag georganiseerd. Dit was een groot feest met gemiddeld zo’n 75 deelnemers en het werd altijd gevierd op het voetbalveld van ‘Hatto-Heim’. Dit is 10 jaar lang een groot succes, met heel veel vrijwilligers en de Cannenburger dansers.

Jaarlijks gaf P.R.O. demonstraties bij de Bongerd, op het grasveld bij de oude brandweerkazerne en op het Tinneplein.

In 1986 werd er een jeugdbestuur opgericht. Op 9 maart 1992 werd er een gymnathonloop georganiseerd die boven verwachting 4650 gulden opbracht. Al jaren lopen de leden van P.R.O. met oliebollen langs de deuren.