Contributie

Contributie Hanze Gym Hattem met ingang van september 2020

Hanze Gym Hattem incasseert 2 soorten contributie:

  • Reguliere contributie Hanze Gym Hattem
  • Bondscontributie KNGU

Reguliere contributie Hanze Gym Hattem

De contributie is gebaseerd op een jaarcontributie (berekening kosten zaalhuur, verzekeringen, loonkosten leiding en overige vaste kosten) en wordt door 10 maanden gedeeld. Per 1 september 2018 int Hanze Gym Hattem via automatische incasso 10 maanden per jaar de reguliere contributiebedragen (dit is exclusief de bondscontributie KNGU – zie bovenstaand).

Onderstaande bedragen gelden per 1 september 2020:
 

Onderdeel   Leeftijd   /mnd/uurLeeftijd    /mnd/uur
 Gymnastiek  2 - 15 jaar  € 13,70  16 jaar en ouder    € 16,00 
 Springgroepen  6 - 15 jaar  € 13,70    16 jaar en ouder  € 16,00  
 Jazzdans  3 - 15 jaar  € 13,70    16 jaar en ouder  € 16,00  
Hiphop-streetdance  3 - 15 jaar  € 13,70  16 jaar en ouder  € 16,00  
 Aerobics / steps      alle leeftijden  € 16,00  
 Acro      alle leeftijden  € 13,70  
 Opstapselectie turnen*)   3 - 15 jaar  € 13,70      
 Selectie turnen      alle leeftijden   € 13,70  
 Selectie jazz*)      alle leeftijden  € 13,70  
 Wedstrijdgroep jazz*)      alle leeftijden  € 13,70  
 
 Zumba      alle leeftijden  € 16,00  
 Specialgym  t/m 15 jaar  € 13,70  16 jaar en ouder  € 16,00
 Ouder & Kindgym**)      alle leeftijden  € 17,40  

*) Voor het lidmaatschap van de selectie-jazz, wedstrijdgroep-jazz en de opstapselectie-turnen geldt de verplichting tot het volgen van een 'gewoon’ gym- en/of jazz uur.
**) De contributie bij ouder- & kindgym wordt in rekening gebracht bij zowel ouder als kind. Dit betekent € 8,70 p.p. (beide zijn ook bondscontributie verschuldigd).

Staffelkorting afname meerdere uren
Op bovenstaande bedragen zal een korting worden berekend (excl. bondscontributie) bij het volgen van meerdere uren conform onderstaande staffeltabel.

Let op: Het aangegeven percentage betreft niet de korting maar het staffelpercentage!
De ½-uurs lessen worden hierbij naar beneden afgerond.

Aantal lesuren per maandStaffelpercentage
 1 uur  100,0%
 2 uur  92,5%
 3 uur  86,5%
 4 uur  80,5%
 5 uur  74,5%
 6 uur  70,0%
 7 uur  67,0%
 8 uur  65,0%
 9 uur  63,0%
 10 uur  61,0%
 11 uur  59,0%
 12 uur  57,0%

Bijvoorbeeld:
4 uur selectie turnen in de week
4 x € 13,70 = € 54,80 x 80,5% staffelkorting = € 44,11 contributie per maand

3,5 uur selectie jazz in de week
3,5 x € 13,70 = € 47,95 x 86,5% staffelkorting = € 41,48 contributie per maand

Bondscontributie KNGU

Hanze Gym Hattem is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en als lid van Hanze Gym Hattem bent u automatisch ook lid van de KNGU. Per sporter (ingeschreven lid) brengt de KNGU bondscontributie in rekening. Deze bondscontributie wordt volledig doorbelast aan de leden van Hanze Gym Hattem en wordt ieder kwartaal per automatische incasso afgeschreven conform afrekening KNGU:

  • leden t/m 15 jaar € 5,65 per kwartaal voor 2020
  • 16 jaar en ouder € 6,95 per kwartaal voor 2020 

Hanze Gym Hattem incasseert de bondscontributie elk kwartaal in januari, april, juli en oktober separaat van de reguliere contributie.

Bij het in rekening brengen van de bondscontributie kijkt de KNGU naar de leden die op de 1e dag van een kwartaal in het ledenbestand zijn opgenomen. Besluit u om later in het kwartaal lid te worden, dan brengt de KNGU de bondscontributie van dat betreffende kwartaal het volgende kwartaal met terugwerkende kracht in rekening.

Bijvoorbeeld: medio januari wordt de bondscontributie voor het 1e kwartaal geïncasseerd, maar u wordt pas op 1 maart lid van de vereniging. Dat betekent dat u over het 1e kwartaal nog bondscontributie verschuldigd bent (maart valt immers in het 1e kwartaal). Deze bondscontributie over het 1e kwartaal zal dan medio april gelijktijdig met de bondscontributie voor het 2e kwartaal geïncasseerd worden.

De KNGU ondersteunt de aangesloten verenigingen met cursussen, opleidingen, wedstrijden en andere activiteiten.

Incassoschema seizoen 2020 / 2021
De verschuldigde (bonds)contributie zal voor seizoen 2020 / 2021 door Hanze Gym Hattem worden geïncasseerd volgens onderstaande tabel.

 

maandincassodatum

September

28-09-2020

Bondscontributie 4e kwartaal 2020***)

15-10-2020
Oktober 27-10-2020
November 27-11-2020
December 28-12-2020

Bondscontributie 1e kwartaal 2021***)

15-01-2021
Januari 28-01-2021
Februari 26-02-2021
Maart 26-03-2021

Bondscontributie 2e kwartaal 2021***)

15-04-2021
April 28-04-2021
Mei 28-05-2021
Juni 28-06-2021

Bondscontributie 3e kwartaal 2021***)

15-07-2021

***) Om administratieve redenen is het niet mogelijk om bij de afschrijving van de bondscontributie in de omschrijving aan te geven dat het om bondscontributie gaat. Op uw bankafschrift ziet u in de omschrijving dan ook gewoon ‘contributie’ staan. Indien er € 5,65 of € 6,95 van uw rekening wordt afgeschreven betreft het bondscontributie.