Ereleden

Erelid Berend Jan Stijf:

Berend Jan Stijf, woonachtig te Wapenveld, is tijdens de onderlinge wedstrijden van P.R.O. in 2005 officieel benoemd tot erelid van de vereniging.
Zijn enorme staat van dienst, welke hieronder staat omschreven, gedurende een periode van 33 jaar heeft hem deze benoeming opgeleverd.
- langdurig hoofdleider van de afdeling gymnastiek
- het voorzitten van de Technische Commissie, inclusief het verzorgen van de bijbehorende notulen en verdere administratie
- algehele leiding tijdens demonstraties, onderlinge wedstrijden en de uitvoering
- het maken van de maandelijkse presentielijsten
- het maken van de adresseringslijsten voor het eigen clubblad
- het verzorgen van de Public Relations
- eerste opzet van een eigen website en het beheer hiervan
- het maken van fotorapportages tijdens wedstrijden, demo’s e.d.

 Berend_Jan_Stijf

Erelid Mary Bouwmeester:

Mary Bouwmeester is al ruim 40 jaar lid van de vereniging. Zij heeft een grote bijdrage gehad in het besturen van de vereniging. Mede hiervoor heeft zij de onderscheiding mogen ontvangen.