Turnen Dames

Turnen Dames is een apart onderdeel van gymnastiek, speciaal voor de meisjes met talent. Op de gewone gymgroepen zitten soms meisjes die wat meer in hun mars hebben. Ze blinken uit in spanning, kracht, lenigheid, uitstraling of inzet waardoor ze opvallen in het gewone uur. Deze kinderen mogen kennis komen maken met de turnselectie van Hanze Gym Hattem

Bij Hanze Gym Hattem hebben we verschillende enthousiaste meisjes-selectiegroepen. In totaal trainen ongeveer 70 meisjes bij de turnselectie. Er is een groep voor de jonge beginnende turnsters, de opstapselectie. Vanuit deze groep stromen de meisjes door naar de jong-talenten. Vanuit de jong-talenten gaan de meisjes vervolgens naar de A-selectie jong of de wedstrijdgroep. Vanaf ongeveer 12 jaar trainen de meisjes bij de A-selectie oud. 

De les wordt gestart met een stevige warming-up. Deze is elke les weer anders. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende vormen van kracht en de coördinatie. Daarna wordt er veel aandacht besteedt aan lenigheid. Binnen het turnen is lenigheid immers van groot belang. Eerst worden de beenspieren, de schouderspieren en de rugspieren gerekt en vervolgens moeten de dames een bruggetje laten zien en de split en spagaat oefenen. Ook besteden we tijd aan houding en uitstraling. Hoe sta je goed rechtop, waar moeten je armen en wat is de stand van het hoofd.

Daarna gaan we aan de slag op de wedstrijdtoestellen. Dit zijn de ongelijke brug, de vloer (lange mat), de balk en springen. De meisjes leren hun wedstrijdoefeningen en zijn daarnaast ook bezig met het leren van nieuwe onderdelen. Ieder meisje heeft een eigen mapje waar haar wedstrijdoefening in zit en trainingsbladen waar op kan worden afgetekend wat ze kan. Zo is het heel duidelijk wat al goed gaat en waar nog wat extra aandacht aan moet worden besteed.

In november starten de eerste wedstrijden. De meisjes van Hanze Gym Hattem komen uit in de 3e, 4e en 5e divisie. De jongste turnsters turnen mee aan de pre-instapwedstrijden. Als de meisjes het goed doen op de voorwedstrijden kunnen ze doorstromen naar de halve finale en de finale.

De meisjes op de turnselectie werken heel hard en kunnen ook goed zelfstandig werken. Ze staan met veel plezier en enthousiasme in de zaal en werken heel hard om hun resultaten te verbeteren en nieuwe onderdelen te leren. Daarnaast zijn de oudere selectieleden erg betrokken bij de jonge turnsters. Verschillende turnsters staan naast hun eigen turntraining nog enkele uren in de zaal omdat ze assisteren bij de kleintjes. Dit is natuurlijk hartstikke leuk en een zeer positieve ontwikkeling!

Je mag niet zomaar deelnemen aan de turnselectie. De kinderen worden geselecteerd uit de gymgroepen. Soms mogen ze al op heel jonge leeftijd de selectiegroep komen versterken. Hierdoor hebben we een mooie groep. Ons jongste turnstertje is 4 jaar, onze oudste turnster is 18. Natuurlijk zitten daar nog heel wat leeftijden tussen. Voor de resultaten van onze kampioenen kunt u kijken bij de wedstrijdverslagen.